Вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування
                                             ПОЛОЖЕННЯ
                  про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів
                  самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії
         Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706

                                    1. Загальні положення
         1.Це Положення визначає порядок виготовлення, реалізації (продажу) суб'єктами підприємницької діяльності спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також їх придбання, реєстрації, облік), зберігання (носіння) і застосування громадянами та юридичними особами.
         2.До спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, дозволених до виготовлення, реалізації (продажу), придбання, реєстрації, обліку, зберігання (носіння) і застосування, належать:
         - упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики);
         - газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
         Для зарядження вказаних спеціальних засобів самооборони допускаються рецептури на основі речовин сльозоточивої та дратівної дії, які пройшли токсично-гігієнічні випробування і допущені до використання Кабінетом Міністрів України.
         3.Виготовлення та реалізація (продаж) спеціальних засобів самооборони здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами і громадянами, які мають на це спеціальний дозвіл (ліцензію), виданий в установленому порядку, за наявності сертифіката встановленого зразка на кожний вид спеціального засобу самооборони. Спеціальні засоби самооборони підлягають сертифікації, яка здійснюється в державній системі сертифікації УкрСЕПРО відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 р. № 46-93.
         До кожного спеціального засобу самооборони, що реалізується (продасться), повинні додаватися правила користування цим засобом та порядок його застосування.
         Ввіз і вивіз з країни спеціальних засобів самооборони здійснюється у порядку, встановленому МВС та Держмиткомом.
         4.Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями та громадянами вимог цього Положення здійснюють МВС та його органи на місцях. У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями та громадянами вимог цього Положення МВС та його органи на місцях анулюють видані ними дозволи на виготовлення, реалізацію (продаж), придбання та використання спеціальних засобів самооборони.

         ІІ. Порядок реалізації (продажу) і придбання упаковок з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії
         5.Упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики) реалізуються (продаються) громадянам, які досягли 18-річного віку, суб'єктами підприємницької діяльності, установам і організаціям без дозволу органів внутрішніх справ у спеціалізованих магазинах, окремих секціях магазинів.
         6.Відкриття та функціонування спеціалізованих магазинів і окремих секцій магазинів для продажу упаковок з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газових балончиків) здійснюються у порядку, встановленому МВС.

         ІІІ. Порядок реалізації (продажу), придбання, реєстрації, обліку і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії
         7.Дозволи на придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів та патронів до них видаються органами внутрішніх справ громадянам; які досягли 18-річного віку (за винятком осіб, зазначених у пункті 19 цього Положення), за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми про те, що за станом здоров'я вони .можуть володіти (користуватися) спеціальними засобами самооборони та ознайомлені з порядком їх зберігання (носіння) і застосування. Кількість газових пістолетів (револьверів), які можуть бути у власності громадян, не обмежується.
         8.Суб'єкти підприємницької діяльності, установи і організації з метою захисту життя, здоров'я, честі та гідності своїх працівників мають право на придбання газових пістолетів і револьверів та патронів до них з оформленням дозволу органами внутрішніх справ на їх зберігання носіння) конкретним працівникам, які досягли 18-річного віку (за винятком осіб, зазначених у пункті 19 цього Положення), за умови наявності висновку (довідки) медичного закладу (лікувапьно - кваліфікаційної комісії) встановленої форми щодо цих працівників та ознайомлення з порядком їх зберігання (носіння) і застосування.
         9.Дозволи на придбання і зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) підписуються начальником органу внутрішніх справ або особою, яка виконує його обов'язки:
         - громадянам - за місцем проживання;
         - суб'єктам підприємницької діяльності, установам і організаціям (на придбання) та їхнім працівникам (на зберігання) (носіння) - за місцем реєстрації (юридичною адресою) установи, організації або суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому в дозволі робиться відмітка - відомче (службове).
10.    Дозволи на придбання газових пістолетів (револьверів) видаються органами внутрішніх справ терміном на три місяці. Не використаний у цей термін дозвіл повертається до органу внутрішніх справ, який його видав.
         11. Дія отримання дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів) громадяни подають до органу внутрішніх справ [абзац перший пункту 11 змінено згідно з постановою КМ від 2 березня 1994р., №127 (127-94-п)]:
         - заповнену картку-заяву;
         - дві фотокартки розміром 3x4 сантиметри;
         - висновок (довідку) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми (крім осіб, які мають дозвіл органу внутрішніх справ на зберігання і носіння мисливської та відомчої вогнепальної зброї), [абзац четвертий Пункту 11 доповнено  згідно  з постановою КМ від 2 березня 1994 р., № 127 (12 7-94-п)];
         - квитанцію про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволу на придбання газових пістолетів, револьверів (за кожну одиницю).
         12.Для отримання дозволу на придбання газових пістолетів (револьверів) суб'єкти
підприємницької діяльності, установи і організації подають до органу внутрішніх справ:
         - лист з обґрунтуванням необхідності придбання газових пістолетів (револьверів) ї зазначенням їх типу та кількості;
         - список працівників, які користуватимуться зазначеними засобами самооборони;
         - по 2 фотокартки розміром 3x4 сантиметри на кожного з працівників, що використовуватимуть газові пістолети (револьвери);
         - копію платіжного доручення про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволів на придбання зазначених засобів самооборони (за кожну одиницю);
         - висновок (довідку) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми.
         13.Орган внутрішніх справ не більш як у місячний термін розглядає документи, зазначені у пунктах 11 і 12 цього Положення, і видає дозвіл на придбання газових пістолетів (револьверів) або мотивовано відмовляє у ньому.
         Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства у судовому порядку.
         14. Придбані газові пістолети (револьвери) протягом десяти днів з дня придбання додаються до органу внутрішніх справ для реєстрації та оформлення дозволу на їх зберігання (носіння):
         - громадянами - за місцем проживання;
         - суб'єктами підприємницької діяльності, установами і організаціями - за місцем їх
реєстрації (юридичною адресою).
         При цьому для отримання дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) їх власники (користувачі) подають до органу внутрішніх справ також корінець дозволу на придбання з відміткою спеціалізованого магазину про продаж газового пістолета (револьвера) та квитанцію (платіжне доручення) про оплату послуг, пов'язаних з оформленням документів для видачі дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів).
         Дозвіл на зберігання і носіння газових пістолетів (револьверів) видасться органом внутрішніх справ терміном на три роки.
         Дозвіл на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) може бути виданий кожному членові сім'ї власника газового пістолета (револьвера), який має на це право.
         Дозвіл на зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) може бути виданий не більш як трьом працівникам суб'єкта підприємницької діяльності, установи і організації на кожний газовий пістолет (револьвер).
         Дозвіл на зберігання і носіння без номерних або саморобних газових пістолетів (револьверів) органами внутрішніх справ - не видається.
         15.Патрони до газових пістолетів (револьверів), заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, продаються громадянам (користувачам) у спеціалізованих магазинах і окремих секціях у разі пред'явлення дозволу органу внутрішніх справ на зберігання (носіння) відповідного газового пістолета (револьвера).
         16.Для продовження терміну дозволу на зберігання (носіння) газових пістолетів і револьверів (перереєстрації) власник зобов'язаний за один місяць до закінчення терміну дії дозволу подати до органу внутрішніх справ за місцем проживання (юридичною адресою)   наявні   газові   пістолета (револьвери) і такі документи:
         - заяву (лист юридичної особи) на ім'я начальника органу внутрішніх справ з проханням провести перереєстрацію газових пістолетів (револьверів), що є у нього;
         - квитанцію (платіжне доручення) про оплату послуг, пов'язаних з перереєстрацією газових пістолетів (револьверів);
         - висновок (довідку) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми.
         17.Громадяни зобов'язані забезпечити умови зберігання, що виключають втрату та можливість крадіжки спеціальних засобів самооборони. Ці засоби повинні зберігатися у дерев'яних або металевих ящиках за місцем роботи або проживання власника (користувача), до них не повинні мати доступ сторонні особи. У місцях постійного зберігання спускові гачки газових пістолетів і револьверів повинні бути замкнені на куркові замки безпеки. [Пункт 17 доповнено абзацом другим згідно з постановою КМ від 29 травня 1995р. №365 (365-95-п)].
         18.У всіх випадках носіння газових пістолетів (револьверів) власник (користувач) зобов'язаний маги при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право їх зберігання (носіння). У разі відсутності у особи такого дозволу пістолет  (револьвер) до розгляду справи вилучається, працівниками органів внутрішніх справ у встановленому порядку.
         19.Органи внутрішніх справ дозволи на придбання, зберігання (носіння) газових пістолетів (револьверів) не видають, а видані, дозволи анулюються за наявності:
         - висновку (довідки) медичного закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми, який свідчить про те, що така особа за станом здоров'я не може володіти спеціальними засобами самооборони;
         - відомостей про систематичне порушення особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря;
         - пред'явлення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину, а також засудження до позбавлення волі;
         - непогашеної або не знятої у встановленому порядку з особи судимості за тяжкий злочин або злочин, скоєний із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових матеріалів або спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної  дії;
         - умовного засудження особи з іспитовим терміном або засудження до виправних робіт;
         - вироку народного суду щодо такої особи, виконання якого відстрочено.
         20.Після анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання (носіння) газового пістолета (револьвера) цей засіб і патрони до нього разом з дозволом вилучаються.
         Вилучений газовий пістолет (револьвер) і патрони до нього здаються на комісійний продаж
у спеціалізований магазин. Отримані від їх продажу кошти, (з відрахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією) повертаються власнику такого засобу або його представнику.
         У випадках, що не терплять зволікань, газові пістолети (револьвери) та патрони до них можуть бути вилучені органами внутрішніх справ у осіб за обставин, передбачених у пункті 19 цього Положення, негайно.
         21.Про анулювання дозволу на зберігання (носіння) газового пістолета (револьвера) на підставах, указаних у пункті 19 цього Положення, органом внутрішніх справ виноситься мотивована ухвала, яка затверджується начальником органу внутрішніх справ або особою, що виконує його обов'язки.
         22.У разі смерті власника газовий пістолет (револьвер) і патрони до нього зберігаються його родичами до вирішення питання про спадкоємця майна Якщо хто-небудь із спадкоємців має право на отримання дозволу на зберігання (носіння) газового пістолета (револьвера), то йому в установленому порядку органами внутрішніх справ може бути виданий такий дозвіл.
         Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на його зберігання, він у місячний термін
передасться родичами померлого власника до органу внутрішніх справ для реалізації. Отримані від продажу копті з відрахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією, повертаються спадкоємцю такого майна.
Якщо спадкоємець протягом місяця з дня набуття права власності не подав документи до органу внутрішніх справ на отримання дозволу на зберігання (носіння) газового пістолета (револьвера), то він вилучається органом внутрішніх справ у порядку, передбаченому пунктом 20 цього Положення.
         23.Забороняється передавати газові пістолети (револьвери) та патрони до них іншим особам без дозволу органу внутрішніх справ.
         Органи внутрішніх справ мають право оформляти документи для передачі газових, пістолетів (револьверів) одним власником іншому. Порядок передачі визначається МВС.
         24.У разі зміни місця проживання власник газового пістолета (револьвера) зобов'язаний звернутися до органу внутрішніх справ з проханням про зняття його з обліку і вказати нове місце проживання. Після прибуття до нового місця проживання власник такого засобу зобов'язаний у 10-деншш термін подати документи до органу внутрішніх справ для взяття його на облік.
         За взяття на облік газового пістолета (револьвера) в органах внутрішніх справ за новим місцем проживання плата з його власника не справляється, якщо термін виданого дозволу на його зберігання (носіння) не закінчився.
         25.Газовий пістолет (револьвер), що став непридатний для подальшого використання (не підлягає ремонту), не реєструється (не перереєстровується) і в місячний термін здається власником до органу внутрішніх справ (без відшкодування його вартості) для зняття з обліку.
         Непридатність газового пістолета (револьвера) до подальшого використання визначається органом внутрішніх справ на підставі відповідності вимогам технічних умов його виготовлення та сертифіката встановленого зразка.
         Використані та непридатні для подальшого користування спеціальні засоби самооборони підлягають утилізації у встановленому порядку.
         26.У разі втрати або крадіжки газового пістолета (револьвера) власник зобов'язаний негайно повідомити про це в орган внутрішніх справ.


         КоАП Стаття 1952. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них

         Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на посадових осіб - від 0.25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян: з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - «тягнуть за собою накладення штрафу від 0,25 до 0.5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них, а на посадових осіб від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.

 Підстави і порядок реалізації вогнепальної холодної, пневматичної зброї і бойових припасів громадянами, у яких органами міліції анульовані дозволи на їх зберігання і носіння та відповідальність за його порушення | Описание курса | Правила застосування спеціальних засобів самооборони та відповідальність за їх порушення 
   
© HuntPortal 2010-2013    Связаться с нами   О портале   Условия размещения информации